ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเนตรจินดา คูณผล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 🥇 การแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (แบนตั้มเวท) น้ำหนักตั้งแต่ 44 – 46 กก.
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี