ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอนันตสิน กาเจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 🥇การแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (เฮฟวี่เวท) น้ำหนักตั้งแต่ 60 – 63 กก.
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี