ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอิสรีย์ แสงดอก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 🥉 การแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ซุปเปอร์เฮวี่เวท) น้ำหนักตั้งแต่ 58 กก. ขึ้นไป
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี