เจ้าของผลงานบัตรนักเรียนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด และได้รับคัดเลือกให้เป็นบัตรประจำตัวนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป รวมถึงได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาทและของที่ระลึกอีกมากมาย สนับสนุนโดยบริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด