โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูชินกฤต ศรีสุข
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “เป็นบุคคล รัก ศรัทธาและเสียสละ อุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา”
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567