โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ นางรัชนิดา ชิดสิน อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ในโอกาสได้รับรางวัล อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565