การแข่งขันว่ายน้ำ”องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Championship” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 รับรองสถิติโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

เด็กชายพงศ์พิฏฐ์ มั่งชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม. 3/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ คว้ารางวัลมา 2 เหรียญเงิน ได้แก่ เหรียญเงิน ประเภทท่ากบ 50 เมตร เหรียญเงิน ประเภทท่าฟรีสไตล์ฟรี 100 เมตร และลำดับที่5 ประเภทท่ากรรเชียง 200 เมตร