🥇ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1🥇
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
ในการประกวดวาดภาพระบายสี “เมืองมีนคืนความสดใสให้แม่น้ำคูคลอง”
ในงานคูคลองน้ำใสเยาวชนเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2566