อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียเรีมบอุดคึกษาพั้นาก TRIAMUDOMSUKSA PATTANAKARN SUVARNABHUMI *าปีนเทากดสู่นลูาเลันลดล ศกว ปาวประชาสัมพันธ์ ฉมับที 24 มิการรึกษา 2567 จุดประกายแห่งการเรียนรู้ และ ผสานความสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี จุดประท GSRT ห่งคารเรียนรู้ ทสไปไทร์ nлeeBиR "ិ"ាសុាបាចម្ុន Activities ระดีบบรังเทศ CAMPYS วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ดร.บรรจม ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "จุดประกายแห่งการเรียนรู้ และ ผสานความสัมพันธ์" ผสานควา ซึ่งมีนักเรยจากแยนการเรียนทิยา คณิตศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยกิจกรรมเป็นการส่งเสริม การเี้ผู้ยากานวนานคา ใช้การแก้ปัญหาเชิง วิทยาศาสตร์ รวมทั้งกระบวนการทางสะเด็มศึกษา กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้น เสียงหัวเราะ และความอบอุ่น จากการดูแลของคณะคุณครู และบุคคลากรทางการศึกษา 02-130-6442 www.tupp.ac.th 199 ซอยร่มเทลา17 กนนร่มเกลา แผวงคลองสามประเวค ผดลาดกระบัง กรุงเทพมหนคร 10520"