อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียนเตรียมอุมึกษามันการ TRIMUDOMSUKSA TRIMLDONISUKSAPATA PATTHANAKARN SUVARNNABHUMI tisinanns KUBI ปาวประาสัมพันธ์ ฉมับที่ 20 มิการรึกษา 2567 ประชุมผู้ปกครอง 1/2567 ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 การประอุมผูประอ โรงเรียนเตร นิญนาคาร พัญมบาทา иAиR วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการ คร.บรรจม ภูโสดา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากธทางการศึกษ ได้จัดการประชุมผู้ปกรองภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่: และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที เพื่อชี้แจงผู้ปกครองให้ทราบ ดีงนโยบายของโรงเรียน แนวทางการอัดการเรียนการสอบ สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และสานความสัมันธื์อริร่อะุนค พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองมีโอกาส ได้พบปะกับคุณครูที่รกษาเป็นราย บรรยากาตเต็นไป้ล้วยวาเรี็บร้อและ 02-130-6445 www.tupp.ac.th 199 ซอยร่งเทลา17 ถนนร่มเกร แขวจคลองสามประเวค ผดลาดาระบัง กรุงเททมหหานคร 10520"