อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, อนุสาวรีย์, แท่นบรรยาย และ ข้อความ