อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยิ้ม, โรงพยาบาล และ ข้อความ