อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียนเรesมุนีกษาพนาสaeิ Triamudomsuksa Pattanakarn Suvarnnabhumi School โรงเรียนแห่งควาามสุข ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ เยี่ยมสนามสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเตรีมุมศีคษาพันาการสวรรภมิ ได้มีการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2566 โดยท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับรองผู้อำนวยการ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 199 ซอยร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2-1306445 ต.อ.พ.ภ."