โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดโครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 1-2, 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 ในรูปแบบ ONLINE LIVE สดผ่านช่อง TUPP CHANELโดยได้มีการเชิญวิทยากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้เเละประสบการณ์มากมาย โดยมีการจัดติวรายวิชา A-LEVEL ดังนี้
วันที่ 1 ก.พ. 67 A-LEVEL ภาษาไทย โดยครูพี่วิน
วันที่ 2 ก.พ. 67 A-LEVEL วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยครูพี่วัตร
วันที่ 5 ก.พ. 67 A-LEVEL วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยครูพี่ฟลุ๊ค
วันที่ 6 ก.พ. 67 A-LEVEL วิชาสังคมฯ โดยครูพี่รัก
วันที่ 7 ก.พ. 67 A-LEVEL วิชาอังกฤษ โดยครูเลดี้เก๋เก๋