อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, โทรทัศน์, ห้องข่าว, แท่นบรรยาย และ ข้อความ