โรงพยาบาลวิภาราม มอบตู้กดน้ำร้อน – เย็น สำหรับใช้ในห้องพยาบาล และเงินสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2566 สำหรับกิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน จำนวน 29,560 บาท รับมอบโดยท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ทางโรงเรียนขอขอบคุณโรงพยาบาลวิภารามเป็นอย่างสูง