โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับการคัดเลือกผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านคลิปวีดีโอของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน