อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, การจัดแสง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ