คณะครูต.อ.พ.ภ.เป็นวิทยากรติวโครงการสานสายใยเครือข่ายเตรียมพัฒน์

วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการปันน้ำใจ สานสายใย [...]

2019-12-24T09:36:39+00:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันละครประวัติศาสตร์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [...]

2019-11-12T13:25:55+00:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu speech) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu speech) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา [...]

2019-11-12T13:20:21+00:00

งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.1

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 (one day [...]

2019-11-12T13:16:51+00:00

งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.2-3 ณ ค่ายภูริทัศน์ จ.สระบุรี

วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2562 งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.2-3 [...]

2019-11-12T13:12:10+00:00

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนวัฒนธรรมต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ English camp 2019

วันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนวัฒนธรรมต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ [...]

2019-11-12T13:10:46+00:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช [...]

2019-11-12T13:08:51+00:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมบูรณาการทางศิลปะ

วันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมบูรณาการทางศิลปะ กิจกรรมความสุขล้นคนพันธุ์ศิลป์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงคอนเสิร์ตและแสดงผลงานทางศิลปะ [...]

2019-11-12T13:04:17+00:00

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English Day Camp

วันที่ 5 กันยายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English Day Camp [...]

2019-11-12T13:02:54+00:00