กิจกรรมวิชาการ

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การสอบภาคปฏิบัติคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตซอล

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบภาคปฏิบัติคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [...]

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 และ 4/4

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 และ 2/9

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567