ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายสรวิชญ์ ทวีโคตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด

2022-12-21T05:53:03+00:00

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

2021-08-10T13:19:30+00:00

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ประกาศ ยกย่อง ชมเชย นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการแข่งขันระดับประเทศรายการ    [...]

2019-12-23T08:14:41+00:00

ท่านผู้อำนวยการรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 ท่านผู้อำนวยการ ศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา [...]

2019-12-15T11:19:48+00:00

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู เข้ารับโล่รางวัล จาก ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิที่เข้ารับโล่รางวัล จาก ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพชรน้ำหนึ่ง สพม.2 วันที่ 8 [...]

2019-11-20T11:30:39+00:00

พิธีประทานรางวัลคุณความดีจากสมเด็จพระญาณสังวน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประจำปี 2562

ชมรมรวมน้ำใจพระเกี้ยวน้อย จัดพิธีประทานรางวัลคุณความดีจากสมเด็จพระญาณสังวน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประจำปี 2562 แก่คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนในเครือพระเกี้ยวน้อย 5 [...]

2019-06-23T09:10:31+00:00

ขอแสดงความยินดีกับครูธันย์ สุวรรณ ที่ได้รับรางวัล Category Awarde Winnner ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับครูธันย์ สุวรรณ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัล Category Awarde Winnner ระดับประเทศ [...]

2019-06-23T09:03:16+00:00