ผลงานครู

การอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นํานักเรียนโรงเรียน ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู นายชินกฤต ศรีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เนื่องในโอกาสได้คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ประกาศ http://www.sesao2.go.th/news-detail_2518_81968

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูเนื่องในโอกาสได้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

มอบรางวัลและเกียรติบัตรจากกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯ เข็มพระนามย่อ ญสส. โล่ และเกียรติบัตรบัตร ประจำปีการศึกษา 2566