ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ประกาศ ยกย่อง ชมเชย นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการแข่งขันระดับประเทศรายการ    [...]

2019-12-23T08:14:41+00:00

ต.อ.พ.ภ.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3  [...]

2019-12-15T11:52:26+00:00

ต.อ.พ.ภ. คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1- ม.3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1- ม.3 ฝึกซ้อมโดยครูวาทิต  ชาติไทย ด.ช. [...]

2019-12-15T11:55:25+00:00

ต.อ.พ.ภ. คว้ารางวัลเหรียญทองแดง โครงการ TEDET

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อิสรียา ดิษฐสุวรรณ นักเรียนชั้นม.3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET : Thailand [...]

2019-12-15T11:12:30+00:00

ต.อ.พ.ภ. คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ เล่านิทานคุณธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าแข่งขันในระดับชาติ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 [...]

2019-12-15T10:07:52+00:00

ต.อ.พ.ภ.คว้าเหรียญทองระดับชาติ โครงงานคุณธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าแข่งขันในระดับชาติ ในสองรายการคือ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นม.1-3 [...]

2019-12-15T08:57:32+00:00

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาจีน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นายวัชรินทร์ สอนสืบ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4/4 [...]

2019-12-03T13:29:20+00:00

นายคุณาพงศ์ เตชะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 คาราเต้โด

นายคุณาพงศ์ เตชะ ห้องม.6/1 เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทคาราเต้โด คัดเลือกตัวแทนภาค1"ตราดเกมส์" ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน55กก และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ [...]

2019-11-20T11:26:12+00:00

ด.ช.ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ ได้รางวัลชนะเลิศกอล์ฟประเภททีม

ด.ช.ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ ชั้น ม.3/8 ได้รางวัลชนะเลิศกอล์ฟประเภททีมกรุงเทพมหานครและได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทบุคคลชายจากการคัดตัวแทนภาค1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36. "ตราดเกมส์” จ.จันทบุรี [...]

2019-11-20T11:23:00+00:00

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต (Robot for Smart Energy [...]

2019-06-23T09:38:11+00:00