อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ตาราง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ