admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 39 blog entries.

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู เข้ารับโล่รางวัล จาก ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิที่เข้ารับโล่รางวัล จาก ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพชรน้ำหนึ่ง สพม.2 วันที่ 8 [...]

2019-11-20T11:30:39+00:00

นายคุณาพงศ์ เตชะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 คาราเต้โด

นายคุณาพงศ์ เตชะ ห้องม.6/1 เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทคาราเต้โด คัดเลือกตัวแทนภาค1"ตราดเกมส์" ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน55กก และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ [...]

2019-11-20T11:26:12+00:00

ด.ช.ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ ได้รางวัลชนะเลิศกอล์ฟประเภททีม

ด.ช.ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ ชั้น ม.3/8 ได้รางวัลชนะเลิศกอล์ฟประเภททีมกรุงเทพมหานครและได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทบุคคลชายจากการคัดตัวแทนภาค1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36. "ตราดเกมส์” จ.จันทบุรี [...]

2019-11-20T11:23:00+00:00

โครงการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (T.U.P.P Pre-tese) ปี 2563

โครงการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (T.U.P.P Pre-tese) ปี 2563 [...]

2019-11-21T04:40:52+00:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันละครประวัติศาสตร์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [...]

2019-11-12T13:25:55+00:00

คณะครูเข้ารับการอบรม “แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการวิจัยเป็นฐานการพัฒนา”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะครูเข้ารับการอบรม “แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการวิจัยเป็นฐานการพัฒนา” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 [...]

2019-11-12T13:22:11+00:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu speech) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu speech) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา [...]

2019-11-12T13:20:21+00:00

กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดการประชุมผู้ปกครองตามโครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดการประชุมผู้ปกครองตามโครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน [...]

2019-11-12T13:18:31+00:00