วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (สองปีที่แล้ว) โดยภายในงานมีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป การมอบเกียรติบัตรให้ครูผู้ประกอบคุณงามความดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี และนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์