วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช