วันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมบูรณาการทางศิลปะ กิจกรรมความสุขล้นคนพันธุ์ศิลป์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงคอนเสิร์ตและแสดงผลงานทางศิลปะ