วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นม.1 – ม.6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562