วันที่ 30 ตุลาคม 2562 งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 (one day camp) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ