วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ชมรม RAP 4 life จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแร็ป ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก