วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดการประชุมผู้ปกครองตามโครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562