โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 เพื่อหารือเรื่องการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563