About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 428 blog entries.

เรียกนักเรียนลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบ 2

เรียกนักเรียนลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบ 2 [...]

2023-03-23T07:10:46+00:00

การจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระบบ e-GP งานพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระบบ e-GP งานพัสดุ ปีงบประมาณ 2566 (คลิก)

2023-03-22T07:11:55+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ รอบ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี ม.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม.1) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษศิลปะ ม.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ [...]

2023-03-17T02:48:45+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ

2023-03-15T10:11:47+00:00

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ม. 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program(EP) (คลิก) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) [...]

2023-02-14T04:02:13+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กชายชีระวิทย์ ไวทยานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นยุวชนอายุ 14 ปีชาย

2023-02-08T07:19:02+00:00

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.2

2023-02-08T07:17:30+00:00

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1

2023-02-08T07:16:33+00:00

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.คมจักร คริมาธัญสร (ครูพี่โดม) รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2023-02-08T07:14:58+00:00