admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 65 blog entries.

ข้อปฏิบัติสำหรับการเตรียมสอบความสามารถพิเศษ ม.1 และสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ม.1และม.4

ข้อปฏิบัติสำหรับการเตรียมสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ข้อปฏิบัติสำหรับการเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียน รอบห้องเรียนปกติ ม.1และม.4

2020-05-30T09:56:44+00:00

ประกาศ รายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)

รายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) เอกสารหมายเลข 1 เอกสารหมายเลข 2 เอกสารหมายเลข 3

2020-05-30T04:22:22+00:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ [...]

2020-05-29T13:57:53+00:00

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ควบคุมงานและตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างหอพระพุทธรูป “พระพุทธศากยมุนีศรีสุวรรณภูมิ”

2020-05-07T05:58:15+00:00

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

2020-05-02T03:49:50+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เอกสารหมายเลข 1 เอกสารหมายเลข 2 เอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 4

2020-05-01T10:25:10+00:00

ต.อ.พ.ภ. จัดทำ face shield เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 13 เมษายน 2563 ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยครูนันทวัน ตอบงาม ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป [...]

2020-04-20T10:23:07+00:00

บรรยากาศการสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563

บรรยากาศการสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563 นักเรียน [...]

2020-04-20T09:55:25+00:00

รองผอ.สพม.2 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างโรงฝึกงาน

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ [...]

2020-04-20T09:27:30+00:00