admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 127 blog entries.

การงดกิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ

ประกาศ การงดกิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ลิงก์กรอกข้อมูลการขอเงินคืนจากโรงเรียน ในกรณีชำระค่าเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์แล้ว

2021-01-11T02:31:13+00:00

รายละเอียดการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มเติม นอกเหนือเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ฯ

รายละเอียดค่การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลิงก์กรอกข้อมูลขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ลิงก์กรอกข้อมูลแสดงหลักฐานการชำระเงิน   **หมายเหตุ** 1.  [...]

2021-01-08T08:23:37+00:00

ประกาศการเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ การเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2020-12-21T06:28:41+00:00

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา​ ของนักเรียน​ชั้น​ ม.3 (เดิม)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ประเภทโควตา​ ของนักเรียน​ชั้น​ ม.3 (เดิม) ประกาศโควตา ม.3 ห้องเรียนปกติ 2564 [...]

2020-12-19T09:19:32+00:00

กิจกรรมรู้รักษ์สายน้ำ สืบสานศิลปาชีพไทย ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมรู้รักษ์สายน้ำ สืบสานศิลปาชีพไทย กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ศิลปะและการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]

2020-12-15T11:15:19+00:00

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ​นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช [...]

2020-12-15T08:15:38+00:00

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 [...]

2020-12-15T07:43:47+00:00