About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 208 blog entries.

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 14

2021-09-19T03:34:56+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2021-09-18T11:43:05+00:00

นักเรียนผ่านเข้ารอบที่ 3 รายการแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft

2021-09-18T11:31:43+00:00

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

2021-09-18T06:44:30+00:00

การเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน  

2021-09-08T09:31:31+00:00

นักเรียนที่ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการคนเก่ง คนดี ศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2564

นักเรียนดีเด่นด้านความประพฤติ สมเป็นแบบอย่างลูกพระเกี้ยวน้อยสุวรรณภูมิ นักเรียนดีเด่นด้านทักษะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม นักเรียนดีเด่นด้านความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

2021-08-10T14:41:47+00:00