admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 439 blog entries.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP (พนักงานร้านกาแฟ) จำนวน 3 อัตรา และ เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP (พนักงานร้านกาแฟ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียยนพิเศษ (EP)

2023-05-10T05:13:36+00:00

ประกาศ รายชื่อเข้าสอบจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

รายชื่อสอบจัดชั้นเรียน ม.1 รายชื่อสอบจัดชั้นเรียน ม.4

2023-05-09T09:43:01+00:00

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

2023-04-06T02:04:19+00:00

เรียกลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

2023-04-04T03:36:33+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ / แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี (รอบ 2 )

2023-04-04T03:27:49+00:00

เรียกลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

2023-04-04T03:20:21+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 **ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับ , [...]

2023-04-01T10:30:39+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

**ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบลำดับที่ , เลขห้องที่ใช้มอบตัว เพื่อเข้ามอบตัวในวันที่ 1 เมษายน 2566** **ผู้ปกครองรับบัตรคิว ตรวจเอกสาร ณ [...]

2023-03-30T06:06:39+00:00

ลดหยุดภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน

ลดหยุดภัย (E-BOOK)

2023-03-27T07:55:38+00:00