โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุววรรณภูมิ เพื่อหารือเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณ การเปิดหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2565