การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกประธานและเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน