โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด