กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 –  6 มีนาคม 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมห้องสอบ บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย