กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ