โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการ คริสต์มาส ปีใหม่ และวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 มีการกำหนดการแต่งกายในธีมดิสนีย์ โดยมีกิจกรรมตักบาตรพระ 9 รูป กิจกรรมความสุขล้นคนพันธ์ศิลป์ การประกวดการแต่งกาย การตอบคำถามชิงรางวัล การจับสลากมอบของขวัญให้กับนักเรียนและการกินเลี้ยงสังสรรค์ภายในห้องเรียน