กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ