กิจกรรมรู้รักษ์สายน้ำ สืบสานศิลปาชีพไทย กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ศิลปะและการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ