โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรเช้าพระ 9 รูป พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ การกล่าวบทอศิรวาทรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีถวายบังคม การแสดงเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์