วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นายวัชรินทร์ สอนสืบ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันเล่านิทานจีน”                จากการแข่งขันทักษะภาษาจีน จัดโดยโรงเรียนศรีพฤฒาร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ