วันที่ 3 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมอำลาครูย้ายให้แก่ครูปวีณา ลาสงยาง ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมีท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก