ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 09.40 น.