วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด เพื่อติวในรายวิชาหลัก ดังนี้

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ครูวรพล ศรีเทพ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูอาภัสรา ชัยดินี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ครูณัฏฐณิชา แก้วสาคร
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูชมพูนุท บรรณกิจ ครูวีรภรณ์ แก้วชู ครูอานนท์ ปานะจำนงค์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูพัชรวิช แสงวัชรสุนทร