ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยครูวรพล ศรีเทพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูธีรพงษ์ สดใส ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ครั้งที่  16 ศูนย์จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่  19 – 24 มกราคม 2563 โดยครูวรพล ศรีเทพได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิชาภาษาไทย และครูธีรพงษ์ สดใส ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ทั้งนี้ได้รับรับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมตลอดการจัดกิจกรรม