งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทางเปิดอาคารเรียน 7 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นพระจำทุกปีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้กับครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563