วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะครู ชมรมผู้ปกครองและครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ นำโดย นายจีรศักดิ์ เดชเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้มีการศึกษาหลักการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 5 หลักการ 3 แนวทาง โดยเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ รวมถึง หอประชุม ระบบสแกนใบหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการศึกษาการบริหารงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอีกด้วย