ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อิสรียา ดิษฐสุวรรณ นักเรียนชั้นม.3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET : Thailand Educational Development and Evaluation test) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ All star Intelligent contest วิชาวิทยาศาสตร์