ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าแข่งขันในระดับชาติ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ ได้แก่ นางสาวณัฐวลัญช์ เอี่ยมเศรษฐี ม.4/6
ฝึกซ้อมโดย ครูจินตนา อุทธบูรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา